Oferta
Dostosowana do Twojej firmy


Usługi księgowe:

- Ryczałt ewidencjonowany
- Podatkowa książka przychodów i rozchodów
- Księgi handlowe
- Rejestry VAT
- Ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
- Roczne sprawozdania finansowe

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ NIE ROZLICZAMY PIT-ÓW ROCZNYCH PODATNIKÓW, KTÓRZY NIE SĄ NASZYMI KLIENTAMI.

Usługi kadrowo-płacowe:

- Miesięczne listy wynagrodzeń pracowników
- Deklaracje ZUS
- Prowadzenie akt osobowych pracowników
- Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy
- Roczne rozliczenia podatkowe pracowników (PIT-4R, PIT-11)
- Sporządzanie umów zleceń, umów o dzieło
- Refundacja PFRON (wnioski o dofinansowanie i zwrot zapłaconych składek)

Pomagamy w założeniu działalności gospodarczej oraz zarejestrowaniu spółek kapitałowych w KRS-ie.

Istnieje możliwość dojazdu do Klienta po odbiór dokumentów.