Cennik
Stać Cię na nasze usługi


Cennik naszych usług

Ceny naszych usług są negocjowane indywidualnie z każdym Klientem i zależą między innymi od:
- Formy działalności
- Formy opodatkowania
- Ilości dokumentów księgowych
- Rodzaju dokumentów księgowych (transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, eksport)
- Ilości zatrudnionych pracowników
Cena zostaje ustalona w formie stałego comiesięcznego ryczałtu, obejmującego pełen zakres usług zawarty w umowie. Ulega ona zmianie w przypadku znaczącej zmiany ilości dostarczanych przez Klienta dokumentów.

Przykładowy cennik naszych usług:

- Ryczałt ewidencjonowany od 200 zł*
- Książka przychodów i rozchodów od 200 zł*
- Księgi handlowe od 700 zł*
- Obsługa kadrowo-płacowa w cenie usługi księgowej, w przypadku gdy w firmie jest zatrudnionych do dwóch pracowników
- Obsługa kadrowo-płacowa pracownika od 25  zł/osobę* (za każdego dodatkowego pracownika)
- Deklaracje VAT-7, PIT-4R, PIT-11 w cenie usługi księgowej
 

Ceny usług dodatkowych ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.

 

*podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% podatek VAT.